Categories
Programming

Video: Tutorial Array Dengan PHP

Ini lagi video tutorial yang saya letakkan di YouTube. Ia mengajar array, indexed array, associative array, dan juga teknik-teknik untuk membuat grouping. Bahagian 1 – http://www.youtube.com/watch?v=ExhWMWUQnGU Bahagian 2 – http://www.youtube.com/watch?v=PNoY-Nt11q4 Teknik Grouping Bahagian 3 – http://www.youtube.com/watch?v=I9D09P8ug2E Bahagian 4 – http://www.youtube.com/watch?v=Cs3YCw9c7rI Bahagian 5 – http://www.youtube.com/watch?v=OjzYOk_jNI4 Download Source Code di Github.com https://github.com/kidino/Tutorial-Array-PHP

Categories
Open Source Programming video

Video: Association Rules dengan PHP dan MySQL

Lebih kurang setahun lepas, saya membuat video tutorial di YouTube untuk menyelesaikan masalah Association Rules dengan PHP dan MySQL. Sebelum ni saya hanya letakkan source code di laman web. Dan web itu saya dah tak guna lagi, akaun web hosting telah saya tutup. Terlupa saya yang video tutorial YouTube itu mempunyai pautan ke situ. Baru-baru […]