Categories
Development Tools Open Source

SQL Untuk Data Negara dan Negeri

Ini hasil korekkan di Geonames.org. Memang ada API dan Webservice di sana. Dan terdapat juga data yang boleh di-download. Maka saya download sahaja, susun sedikit dan masukkan ke dalam MySQL. Ini hasil eksport kembali dari MySQL itu. Kalau rasa berguna, download sahajalah.

Terdapat dua table di dalam ini. Satu countries dan satu lagi state_province. Contoh penggunaan adalah seperti:

select * from state_province where cty_code = "MY";

[ Download SQL Negara dan Negeri ]

2 replies on “SQL Untuk Data Negara dan Negeri”

Rasanya mungkin di Geonames boleh drill down lagi, tapi saya tak perlukan sehingga itu. Jadi yang ini hanya sehingga Negara-Negeri sahaja.

Leave a Reply